четвер, 29 вересня 2016 р.

Урок 11

Тема: Поняття програми як автоматизованої системи. Складові програми: дані, логіка, інтерфейс. Поняття об'єкта у програмуванні. Властивості об'єкта. Елементи інтерфейсу користувача як об'єкти. Поняття події та обробника події. Поняття про методи об'єкта
Visual Studio 2008 Express Editionпонеділок, 28 березня 2016 р.

ПИТАННЯ 1
Що таке база даних?
Виберіть одну відповідь:
a. це фільтр добору інформації
b. це модель предметної області
c. це тип реального або уявного об'єкта предметної області
d. це впорядкований за певними правилами набір взаємопов'язаних даних
e. це таблиця із записами
ПИТАННЯ 2
Які складові має модель даних?
Виберіть одну або декілька відповідей:
a. обмеження цілісності
b. структура даних
c. засоби опрацювання даних
d. схема опрацювання даних
e. таблиця даних
ПИТАННЯ 3
За множинністю виділяють такі типи зв'язків:
Виберіть одну або декілька відповідей:
a. багато до двох
b. два до двох
c. два до багатьох
d. один до одного
e. багато до одного
ПИТАННЯ 5
Виберіть зі списку існуючі логічні моделі даних
Виберіть одну або декілька відповідей:
a. графічна
b. об'єктно-реляційна
c. мережна
d. текстова
e. операційна
f. ієрархічна
g. реляційна
ПИТАННЯ 6
Яку можель ілюструє зображення?
Відповідь: 
ПИТАННЯ 7
Хто є автором ідеївикористаннямоделі«сутність-зв'язок» при проектуванні баз даних?
Виберіть одну відповідь:
a. 

Віктор Михайлович Глушков
b. 

ПИТАННЯ 8
Хто є автором першої в Україні комп'ютерної бази даних?
Виберіть одну відповідь:
a. Віктор Михайлович Глушков
b. 
ПИТАННЯ 9
Вкажіть послідовність етапів створення бази даних:
1. Створення моделі "сутність -зв'язок"
2. Введення даних
3. Постановка завдання
4. Визначення моделі даних
5. Тестування бази даних, її корекція
6. Створення описової інформаційної моделі бази даних
7. Створення структури бази даних з використанням однієї із систем управління базами даних або однієї з мов програмування
Відповідь:
ПИТАННЯ 10
Що таке СУБД?
Виберіть одну відповідь:
a. це тип реального або уявного об'єкта предметної області
b. це впорядкований за певними правилами набір взаємопов'язаних даних
c. це прикладні комп'ютерні програми, призначені для створення, збереження і використання баз даних
ПИТАННЯ 11
Сутність предметної області -це...?
Виберіть одну відповідь:
a. елементи графічного подання
b. структура даних
c. тип уявного або реального об'єкта предметної області
ПИТАННЯ 12
Які об'єкти можна створювати в базі даних?
Виберіть одну або декілька відповідей:
a. запити
b. таблиці
c. форми
d. фільтри
e. звіти

понеділок, 14 березня 2016 р.


Урок 22
Тема: Сортування, пошук і фільтрація даних. Заміна.
Мета:
Навчальна. Навчитися створювати форми, здійснювати сортування, пошук та фільтрацію даних в таблицях.
Розвиваюча. Розвивати логічне та алгоритмічне мислення.
Виховна. Виховувати увагу, відповідальність.
Тип уроку. Урок засвоєння нових знань.

Хід уроку
І Організаційний етап
Інструктаж з БЖД в кабінеті інформатики